Art. 2.2.27. Kost oriŽnterende studie

De kosten voor het opstellen van een oriŽnterende studie zijn voor rekening van de aanvrager.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder publiceert de tarieven voor het opstellen van een oriŽnterende studie.