Art. 2.2.38. Kosten

De kosten die de elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt voor de behandeling van de aansluitingsaanvraag en het opstellen van het ontwerp van aansluiting, zijn voor rekening van de aanvrager.
Als de detailstudie de oriŽnterende studie tegenspreekt, moeten de aangerekende kosten voor de oriŽnterende studie worden terugbetaald.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder publiceert de tarieven voor het opstellen van een detailstudie.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan in de periode die eindigt zes maanden vůůr de geplande startdatum van de werken op het terrein een voorschot van maximaal 30†% van het volledige bedrag van de reŽel te betalen aansluitingskosten factureren aan de aanvrager.