Art. 2.2.66. Bijkomende bepalingen inzake gebruik, onderhoud en herstelling van laagspanningsaansluitingen

1

De onderhouds- en herstellingskosten zijn voor rekening van de elektriciteitsdistributienetbeheerder voor zover er geen schade door de elektriciteitsdistributienetgebruiker veroorzaakt werd. De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan de kosten steeds verhalen op de veroorzaker ervan. Onderhouds- of herstellingswerken op initiatief van de netgebruiker zijn voor diens rekening.

2

De automatische schakelaar van de aansluiting die bij de meetinrichting behoort, mag bediend worden door de elektriciteitsdistributienetgebruiker, behalve als de elektriciteitsdistributienetbeheerder een verzegeling of een andere contra-indicatie heeft aangebracht.