Art. 2.2.69. Toegankelijkheid van de aansluiting

De elektriciteitsdistributienetgebruikeren de elektriciteitsdistributienetbeheerder hebben toegangtot de aansluiting.