Art. 2.3.9. Compensatie van netverliezen

In het kader van de levering van ondersteunende diensten compenseert de elektriciteitsdistributienetbeheerder de energieverliezen in zijn distributienet.