Art. 2.3.10.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft het recht om de toegang tot het net voor een elektriciteitsdistributienetgebruiker geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten in de gevallen beschreven in art. 4.1.18 § 2 van het Energiedecreet.

§ 2

De voorwaarden voor toegang tot het net voor de elektriciteitsdistributienetgebruiker, als bedoeld in art. 4.1.18 § 2, derde lid van het Energiedecreet, zijn bepaald in Art. 2.3.1.