Art. 2.3.11.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft het recht om de toegang tot zijn net voor de toegangshouder voor al diens toegangspunten te beëindigen in de gevallen beschreven in art. 4.1.18, § 2 van het Energiedecreet.

§ 2

De voorwaarden voor toegang tot het net voor de toegangshouder, als bedoeld in art. 4.1.18 § 2, derde lid van het Energiedecreet, zijn bepaald in Art. 4.2.2 van dit reglement.