Art. 2.3.13. Informatieplicht inzake beŽindiging op opschorting van toegang tot het net

De elektriciteitsdistributienetbeheerder brengt de betrokken toegangshouders op de hoogte van de gehele of gedeeltelijke ontzegging van de toegang tot het net, en van de reden hiervan.