Art. 2.3.16.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder kent aan de toegangshouder per tijdsinterval een hoeveelheid reactieve energie toe per allocatiepunt waarop het toegangscontract betrekking heeft.