Art. 2.3.22. Ondersteunende diensten

1

Een elektriciteitsdistributienetgebruiker voorzien van een meetinrichting die het gebruiksprofiel registreert kan ondersteunende diensten aanbieden aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de transmissienetbeheerder.

2

De ondersteunende diensten aangeboden aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder voldoen aan de technische specificaties die door hem worden bepaald, en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de VREG.

3

De ondersteunende diensten aangeboden aan de transmissienetbeheerder voldoen aan de desbetreffende bepalingen van het Technisch Reglement Transmissie.

4

De elektriciteitsdistributienetbeheerder verleent aan de transmissienetbeheerder de nodige bijstand bij de controle op de beschikbaarheid en de levering van de ondersteunende diensten aan de transmissienetbeheerder.