Art. 3.1.2.

1

De verrekeningen, vermeld in Art.3.1.1, 3, zijn gebaseerd op gegevens die betrekking hebben op elementaire perioden. Afhankelijk van de aard van de aansluiting worden die gegevens rechtstreeks betrokken uit de meetinrichting of zijn ze het resultaat van de toepassing van een berekening op basis van gebruiksprofielen toegepast op de meetgegevens.

2

De elementaire periode, vermeld in 1, bedraagt vijftien minuten.