Art. 3.2.4.

1

Een meetperiode is gerelateerd aan het tijdstip 00:00:00 volgens de lokale tijd.

2

De afwijking van de begin- en eindtijden van de meetperiode ten overstaan van de gehanteerde referentietijd mag niet groter zijn dan tien seconden.