Art. 4.1.3. Doel van het toegangsregister

Het toegangsregister is een bestand of een geheel van bestanden dat tot doel heeft de vrije marktwerking te ondersteunen en hiertoe de elektriciteitsdistributienetgebruiker, de toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijke op de allocatiepunten op het elektriciteitsdistributienet registreert. Dat houdt onder meer het volgende in:
veranderingen van elektriciteitsdistributienetgebruikers, toegangshouders en evenwichtsverantwoordelijken actief op de allocatiepunten alsook technische aanpassingen inzake de toegang tot het net op niveau van de toegangspunten kunnen geregistreerd en gevolgd worden;
op basis van de op de allocatiepunten geregistreerde elektriciteitsdistributienetgebruikers, toegangshouders en evenwichtsverantwoordelijken kunnen de afgenomen en ge´njecteerde of verbruikte en geproduceerde hoeveelheden elektriciteit correct aan die partijen toegewezen worden;
op basis van de op de toegangspunten geregistreerde technische gegevens en de op de allocatiepunten geregistreerde keuzes van de elektriciteitsdistributienetgebruiker kunnen de energieprijzen en nettarieven via de leverancier aan de op de allocatiepunten geregistreerde elektriciteitsdistributienetgebruikers aangerekend worden.