Art. 4.1.4. Actueel houden van informatie in toegangsregister

Als verantwoordelijke voor het beheer van het toegangsregister houdt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de hierin opgenomen informatie actueel, met inbegrip van de verwerking van de gegevens van de elektriciteitsdistributienetgebruikers zoals die worden aangeleverd door de toegangshouders.
De toegangshouder levert de contactgegevens vermeld in Art 4.1.5 aan zoals hij die van de elektriciteitsdistributienetgebruiker ontvangt. Wanneer de elektriciteitsdistributienetgebruiker een wijziging in zijn contactgegevens doorgeeft aan zijn toegangshouder actualiseert de toegangshouder deze gegevens onverwijld in het toegangsregister.
Wanneer de elektriciteitsdistributienetbeheerder gebruik maakt van een telefoonnummer of e-mailadres van de elektriciteitsdistributienetgebruiker zoals opgenomen in het toegangsregister dan voorziet hij procedures of processen die rekening houden met de mogelijkheid dat deze gegevens niet meer actueel zijn. Zo mag de elektriciteitsdistributienetbeheerder bij communicatie op basis van het telefoonnummer of e-mailadres geenszins persoons- of commerciŽle gegevens doorgeven.