Art. 4.2.5.

1

Om toegang tot het net te verkrijgen moet een toegangsaanvraag worden ingediend bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

2

Een toegangsaanvraag wordt ingediend volgens de procedure bepaald door de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Het toegangsaanvraagformulier wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerder beschikbaar gesteld. De toegangsprocedure specificeert de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de toegangsaanvraag.