Art. 4.2.6. Inhoud van de toegangsaanvraag

Een toegangsaanvraag omvat minstens de volgende elementen:
de identiteit en contactgegevens van de aanvrager (naam, adres, ondernemingsnummer, EAN-GLN
de identiteit en contactgegevens van de evenwichtsverantwoordelijke waarmee de aanvrager zal samenwerken (naam, adres, ondernemingsnummer, EAN-GLN...);
een verklaring van samenwerking tussen de aanvrager en de evenwichtsverantwoordelijke;
de wijze van financiŽle borgstelling;
de ingangsdatum waarop toegang tot het net wordt aangevraagd;