Art. 4.2.9.

§ 1

Als de aanvraag niet wordt goedgekeurd, meldt de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de aanvrager uiterlijk één maand na ontvangst van de volledige aanvraag welke voorwaarden niet zijn vervuld. Tevens wordt melding gemaakt van de bemiddelings- en beslechtingstaak van de VREG in geschillen met de netbeheerder conform artikelen 3.1.4/2 en 3.1.4/3 van het Energiedecreet.

§ 2

Als de toega ngsaanvraag betrekking heeft op afnamepunten en de aanvrager, indien van toepassing, nog niet beschikt over de vereiste toestemming om te leveren op het Vlaamse elektriciteitsdistributienet, conform het Energiedecreet, zal de elektriciteitsdistributienetbeheerder toch al starten met het onderzoek om na te gaan of er voldaan wordt aan de andere toegangsvoorwaarden en dit vanaf het moment dat de kandidaat-leverancier zich aanmeldt om toegang tot het net te krijgen. De toegangsaanvraag zal echter pas goedgekeurd worden nadat de aanvrager de vereiste toestemming heeft om te leveren op het Vlaamse elektriciteitsdistributienet, conform het Energiedecreet.

§ 3

Als de toegangsaanvraag wordt goedgekeurd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder verkrijgt de aanvrager toegang tot het elektriciteitsdistributienet na ondertekening van het toegangscontract van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.