Art. 4.3.2. Aanwijzing toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke

1

Per allocatiepunt wijst de elektriciteitsdistributienetgebruiker een toegangshouder aan.

2

Op een toegangspunt waarop het gebruik van het net afname en injectie betreft kan, in geval van een verschillende toegangshouder voor afname en injectie, de toegangshouder op het allocatiepunt voor injectie slechts aangewezen worden nadat de toegangshouder op het allocatiepunt voor afname werd geregistreerd.

3

Per allocatiepunt wijst de toegangshouder de evenwichtsverantwoordelijke aan.