Art. 4.3.60.

1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt, gelijktijdig met de aanrekening van het gebruik van het elektriciteitsdistributienet door de distributienetbeheerder, een elektronisch bestand ter beschikking van de toegangshouder. In dat bestand wordt, per allocatiepunt, de gedetailleerde berekening van de kosten opgenomen voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet en de daarvoor gebruikte gegevens, voor de periode waarop de aanrekening betrekking heeft en waarin de toegangshouder geregistreerd stond op het allocatiepunt.