Artikel
De datacode (titel V) bevat de bepalingen met betrekking tot:
het verstrekken van meetgegevens voor informatieve doeleinden;
de registatie van gegevens;
datatoegang;
inzage door de netgebruiker in zijn gegevens via de elektriciteitsdistributienetbeheerder.