Hoofdstuk I.
Meetgegevens voor informatieve doeleinden


Art. 5.1.1.
Een meetgegeven wordt gebruikt voor informatieve doeleinden wanneer het gebruikt wordt voor andere doeleinden dan het verstrekken van verbruiksinformatie of de toewijzing van energiehoeveelheden voor facturatie in het kader van een energiecontract of toewijzing van energiehoeveelheden in kader van allocatie, reconciliatie of evenwicht op het net.

Art. 5.1.2.

1

Het validatieproces van meetgegevens die enkel worden gebruikt voor informatieve doeleinden beperkt zich tot een automatische validatie zonder bijkomende verificaties.

2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder publiceert een gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de validatie van meetgegevens die gebruikt worden voor informatieve doeleinden.

Art. 5.1.3.
De meetgegevens die enkel worden gebruikt voor informatieve doeleinden worden niet gerectificeerd. De netgebruiker kan zijn meetgegevens die ook gebruikt zijn voor facturatie in het kader van een energiecontract, met inachtname van de periode gespecifieerd in Art.4.3.36, wel bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder betwisten, indien de aanvraag hiervan via zijn toegangshouder verloopt.