Art. 5.1.1.
Een meetgegeven wordt gebruikt voor informatieve doeleinden wanneer het gebruikt wordt voor andere doeleinden dan het verstrekken van verbruiksinformatie of de toewijzing van energiehoeveelheden voor facturatie in het kader van een energiecontract of toewijzing van energiehoeveelheden in kader van allocatie, reconciliatie of evenwicht op het net.