Art. 5.1.3.
De meetgegevens die enkel worden gebruikt voor informatieve doeleinden worden niet gerectificeerd. De netgebruiker kan zijn meetgegevens die ook gebruikt zijn voor facturatie in het kader van een energiecontract, met inachtname van de periode gespecifieerd in Art. 4.3.36, wel bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder betwisten, indien de aanvraag hiervan via zijn toegangshouder verloopt.