Afdeling 2.
Registratie


Art. 5.2.2. Doel van de registratie

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder registreert elke uitwisseling van meetgegevens voor informatieve doeleinden die verloopt via zijn systemen in het toegangsregister.

§ 2

Deze registratie heeft tot doel de derde partijen te registreren en deze toegang te verlenen tot de gegevens van de netgebruiker en in voorkomend geval de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, verzameld uit de digitale, elektronische of analoge meter. Dat houdt onder meer in:
derde partijen actief op de datadienstenpunten kunnen geregistreerd en gevolgd worden;
de op basis van de op de allocatiepunten geregistreerde meetgegevens in het kader van een energiecontract, verbonden aan de afgenomen, geïnjecteerde, geproduceerde of verbruikte hoeveelheden elektriciteit, kunnen ter beschikking worden gesteld.

Art. 5.2.3. Inhoud van het toegangsregister

Onverminderd Artikel 4.1.5 § 1 worden onder andere volgende gegevens over de datatoegang in het toegangsregister opgenomen:
informatie over de data-uitwisseling, per datadienstenpunt:
de identificatie van de aan het toegangspunt gekoppelde datadienstenpunten;
de geregistreerde derde partijen conform Art. 5.2.2;
modaliteiten van de toestemming zoals onder meer gegevens met betrekking tot de informatie die werd opgevraagd; de start- en einddatum van het verkrijgen van datatoegang door een derde partij op het datadienstenpunt en het tijdstip waarop en de periode waarover gegevens worden opgevraagd.