Art. 5.2.3. Inhoud van het toegangsregister

Onverminderd Artikel 4.1.5 § 1 worden onder andere volgende gegevens over de datatoegang in het toegangsregister opgenomen:
informatie over de data-uitwisseling, per datadienstenpunt:
de identificatie van de aan het toegangspunt gekoppelde datadienstenpunten;
de geregistreerde derde partijen conform Art. 5.2.2;
modaliteiten van de toestemming zoals onder meer gegevens met betrekking tot de informatie die werd opgevraagd; de start- en einddatum van het verkrijgen van datatoegang door een derde partij op het datadienstenpunt en het tijdstip waarop en de periode waarover gegevens worden opgevraagd.