Art. 5.3.1. Geautomatiseerde en niet geautomatiseerde datatoegang

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt geautomatiseerde en niet geautomatiseerde uitwisseling van meetgegevens voor informatieve doeleinden op datadienstenpunten conform de datatoegangsvoorwaarden mogelijk voor derde partijen die op basis van artikel 4.1.22/5 punt 5° van het Energiedecreet toegang kunnen verkrijgen tot gegevens verzameld uit de digitale, elektronische of analoge meter.

§ 2

De geautomatiseerde gegevensuitwisseling gebeurt volgens de wijze beschreven in de protocollen voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling met derde partijen.

§ 3

De elektriciteitsdistributienetbeheerder informeert de netgebruiker en in voorkomend geval de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, over de derde partijen die toegang hebben verkregen tot zijn meetgegevens voor informatieve doeleinden.