Art. 5.3.2. Toegangsaanvraag

1

Om datatoegang te verkrijgen moet een toegangsaanvraag bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder worden ingediend.

2

Een aanvraag voor datatoegang wordt ingediend volgens de datatoegangsprocedure bepaald door de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Het toegangsaanvraagformulier wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerder beschikbaar gesteld.