Art. 5.3.13.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder beëindigt de datatoegang voor het betrokken datadienstenpunt onmiddellijk wanneer de derde partij
niet (langer) beschikt over de noodzakelijke toestemming van de netgebruiker;
de netgebruiker verzoekt om de datatoegang stop te zetten.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder beëindigt de datatoegang voor alle datadienstenpunten waarop een derde partij geregistreerd is wanneer deze derde partij niet meer voldoet aan de voorwaarden van datatoegang.

§ 3

Op het moment van een klantenwissel of gecombineerde wissel van klant en toegangshouder op een allocatiepunt, beëindigt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de toegang tot de meetgegevens op de datadienstenpunten gekoppeld aan hetzelfde toegangspunt.