Hoofdstuk IV.
Inzage door de netgebruiker in zijn gegevens


Art. 5.4.1. Aanvraag door de netgebruiker van informatie over het verbruiksverleden (verbruikshistoriek laatste drie jaar)

1

De netgebruiker heeft de mogelijkheid om maximaal een keer per jaar zijn verbruiksgegevens van de laatste drie jaar op eenvoudig verzoek, met opgave van zijn EAN-code, gratis te verkrijgen bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Hij kan ook inzage krijgen in zijn verbruiksgegevens van de laatste drie jaar via een gemandateerde derde partij of via zijn toegangshouder die deze gegevens weergeeft conform het Energiebesluit.

2

De opgevraagde informatie over het verbruiksverleden moet door de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de aanvrager ter beschikking gesteld worden uiterlijk vijftien werkdagen na de aanvraag, voor zover de betrokken netgebruiker op hetzelfde allocatiepunt actief was in de referentieperiode en voor zover de gegevens beschikbaar zijn.

Art. 5.4.2.

1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt binnen vijf werkdagen de eigen EAN-code van het toegangspunt van de elektriciteitsdistributienetgebruiker op basis van zijn naamgegevens, adresgegevens (straatnaam, huisnummer, busnummer, postnummer en gemeente) en meternummer(s) ter beschikking van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die erom verzoekt. Dat verzoek kan schriftelijk, via e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Het antwoord wordt verstrekt op de manier die de elektriciteitsdistributienetgebruiker verkiest, namelijk per brief, via e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt binnen tien werkdagen de eigen adresgegevens (straatnaam, huisnummer, busnummer, postnummer en gemeente) en meternummer van het toegangspunt van de elektriciteitsdistributienetgebruiker op basis van de EAN-code en zijn naamgegevens, ter beschikking van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die erom verzoekt. Dat verzoek kan per brief, via e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Het antwoord wordt verstrekt op de manier die de elektriciteitsdistributienetgebruiker verkiest, namelijk per brief, via e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.