Art. 6.1.2. Medewerking

De elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het net waaraan zijn net gekoppeld is, verlenen elkaar wederzijds de noodzakelijke medewerking bij de uitvoering van de taken waartoe beide partijen wettelijk of contractueel verplicht zijn.