Art. 6.1.11.
Een elektriciteitsdistributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de tijdige uitvoering van de allocatieberekeningen over de allocatiepunten in zijn distributienet evenals het tijdig ter beschikking stellen aan de transmissienetbeheerder van de allocatieberekeningen op de achterliggende toegangspunten in de met zijn elektriciteitsdistributienet gekoppelde gesloten distributienetten voor elektriciteit.