Art. 6.1.12.
Alle aspecten van contracten of procedures die tussen elektriciteitsdistributienetbeheerder, enerzijds, en de transmissienetbeheerder of beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, anderzijds, opgesteld worden in uitvoering van de energieregelgeving, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de VREG, conform de procedure beschreven in Art.1.2.4, 5. Hetzelfde geldt voor elke significante wijziging daaraan.