Art. 7.4.7. Toegangsvoorwaarden

Om toegang tot het net te verkrijgen moet de toegangshouder de toegangsvoorwaarden, bepaald door de beheerder van het gesloten distributienet, aanvaarden.