Art. 7.5.2.

§ 1

De installaties van het koppelpunt tussen het gesloten distributienet en het elektriciteitsdistributienet moeten beantwoorden aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op het gekoppelde net.

§ 2

Er wordt tussen de beheerder van het gesloten distributienet en de elektriciteitsdistributienetbeheerder een overeenkomst opgesteld die alle operationele bepalingen m.b.t. het koppelpunt bevat, zoals:
de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot het geheel van uitrustingen nodig om het gesloten distributienette koppelen aan het net. In afwachting van deze bepalingen blijven de vroeger gemaakte afspraken rond de aansluiting verder van kracht, voor zover ze niet strijdig zijn met dit reglement;
de afspraken, wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot de uitwisseling van de gegevens op de achterliggende toegangspunten;
de modaliteiten van een eventuele uitbesteding van taken door de beheerder van het gesloten distributienet aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder en dit krachtens het Energiedecreet;
de afspraken omtrent de coördinatie van maatregelen te nemen tijdens incidenten, noodsituaties of operationele problemen overeenkomstig de bepalingen in Art. 1.5.3.;
de frequentie waarmee, de vorm waarin en de inhoud van de gegevens die de beheerder van het gesloten distributienet aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder zal overmaken in het kader van de opmaak van het investeringsplan voor het elektriciteitsdistributienet onder Art. 2.1.10.