Art. 7.5.3.
In geval van een aanvraag van de beheerder van een gesloten distributienet aan een elektriciteitsdistributienetbeheerder voor
een nieuwe koppeling of
een wijziging of verzwaring van een bestaande koppeling
zijn de procedures van aanvraag en behandeling volgens aansluiting met studie zoals beschreven onder Art. 2.2.23 en volgende overeenkomstig van toepassing.