Art. 8.2.1.
Dit reglement treedt in werking op datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, behoudens:
Art. 3.1.17 § 3 en Art. 3.2.8, § 2 die in werking treden op 1 januari 2021;
Art 4.2.13 § 2 en § 3, Art. 4.3.19 § 2 en Art. 4.3.39 die in werking treden op 1 januari 2021;
Art. 2.3.21 § 6 dat in werking treedt op 1 januari 2021.