Art. 8.2.2.
In afwijking van Art 4.1.2, § 2 geldt tot 1 januari 2021:
“In afwijking van Art 4.1.1, § 1 worden, als de elektriciteitsdistributienetgebruiker hiertoe verzoekt, twee toegangspunten toegekend, met daaraan telkens één allocatiepunt gekoppeld (één voor afname en één voor injectie), aan aansluitingen met een productie-installatie groter dan 10 kVA.”