Bijlage I.
Rubrieken van gegevens gebruikt door de netbeheerder voor de uitvoering van zijn wettelijke taken

Rubrieken van gegevens
beschikbaarheidsgraad van het net of een netcomponent
calorische bovenwaarde
cosinus phi maximaal vermogen van een lokale productie-eenheid
ernst van een event of alarm op de meter of op het net
gegevens over artikels zoals merk, versie en type
gegevens over datatarieven (niet klantgebonden) zoals tariefdragers
gegevens over de installaties van een professionele verbruiker zoals ge´nstalleerd vermogen en vermogen van de hulpvoeding
gegevens over de ontkoppelingsbeveiliging
gegevens over een toegangspunt zoals categorie (AMR, YMR, MMR,...) en voor toegangspunten elektriciteit zoals ijzer- en koperverliezen (actief en reactief), spanningsniveau (LS, MS, HS) en voor toegangspunten gas zoals debiet
gegevens over nettarieven (niet persoonsgebonden) oa tariefdrager
gegevens over storingen en onderbrekingen (oorzaak, actuele- en geschatte duur, status van de onderbreking (zonder link met individuele netgebruiker) etc.)
maximale- en ter beschikking gestelde capaciteit van een geaggregeerd ontvangststation
meterconfiguratiecertificaat (MCC)
obisCode van een berekend register
schijnbaar vermogen van een lokale productie-eenheid
technische gegevens over uitrustingen en assets, niet gelimiteerd tot assetgegevens, type uitrustingen en assets, connectiviteit- en configuratiegegevens (instelwaarden), locatie- en toegangsgegevens, gegevens over werken, meteropdrachten, keuringen
technische (bron-)gegevens voor settlement zoals klimaatcorrectiefactoren, gegevens over infeedgebieden elektriciteit en geaggregeerde ontvangststations (eangsrn, gemiddelde hoogte boven zeespiegel)
tijdstip van een event of alarm op de meter of op het net
type van een event of alarm op de meter of op het net