Bijlage III.
Vereisten voor meetuitrustingen

Onderstaande tabel vermeldt de minimaal vereiste nauwkeurigheidsklasse van bepaalde meetuitrustingen, afhankelijk van het aansluitingsvermogen en het spanningsniveau waarop de meetuitrusting is aangesloten, alsook het spanningsniveau waarop gemeten wordt.
Aansluitings-vermogen
Spanningsniveau waarop de meetinrichting aangesloten is
Minimaal vereiste nauwkeurigheidsklasse van de onderdelen in de meetinrichting
 
 
TP
TI
Wh-meter
VArh-meter
> 20 MVA
HS
0.2
0.2s
0.2s
0.5
≥ 5 MVA < 20MVA
HS
0.2
0.2
0.2 2
 
≥ 1 MVA tot 5 MVA
HS
0.2
0.2
0.5 2
 
≥ 250 kVA tot 1 MVA
HS
0.5
0.5 1 2
 
 
LS (uitzonderlijk)
n.v.t.
0.5 1 2
 
 
≥ 100 kVA tot 250 kVA
HS
0.5
0.5 1 2
 
 
LS
n.v.t.
0.5 1 2
 
 
< 100 kVA
LS
n.v.t.
 
meters conform aan bijlage MI-003 van het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten
LS
n.v.t.
n.v.t.
Met:
TP:...
spanningstransformator
TI:...
stroomtransformator
Wh-meter:...
meter voor actieve energie
VArh-meter:...
meter voor reactieve energie
PF:...
arbeidsfactor