Afdeling 1.
Algemene bepalingen


Artikel 1.
Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid, met uitzondering van hoofdstuk†6/1, dat een gemeenschapsaangelegenheid regelt.

Art. 2.
De Vlaamse Regering kan met betrekking tot categorieŽn van steun, vermeld in dit decreet, en met inachtneming van de regels, vermeld in dit decreet, steun verlenen aan projecten inzake het economisch ondersteuningsbeleid binnen de vastgestelde begrotingskredieten.