Art. 5.
Er kan alleen steun worden verleend als die een stimulerend effect heeft. De Vlaamse Regering bepaalt wanneer aan die voorwaarde is voldaan.
[Dit artikel is niet van toepassing op hoofdstuk 6/1.]