Art. 19.
De Vlaamse Regering kan voor extern advies, studie en deelneming aan beurzen steun verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen. De maximale steunintensiteit wordt bepaald in [artikel 18, punt 2, en artikel 19, punt 3,] van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.
De Vlaamse Regering kan voor milieustudies die rechtstreeks verband houden met de steun voor ecologie-investeringen, vermeld in artikel 15, steun verlenen aan ondernemingen. De maximale steunintensiteit wordt bepaald in [artikel 49, punt 3 en 4,] van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.