Hoofdstuk 5.
Steun voor opleiding


Afdeling 1.
Definities


Art. 20.
[...]

Art. 21.
De werknemers, vermeld in [artikel 2, punt 3, 4 en 99,] van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, kunnen door de Vlaamse Regering als kwetsbare, uiterst kwetsbare of gehandicapte werknemers in aanmerking genomen worden.

Afdeling 2.
Toepassingsgebied


Art. 22.
De Vlaamse Regering kan steun verlenen aan ondernemingen voor interne en externe opleiding van werkenden onder de voorwaarden, vermeld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, dit decreet en de uitvoeringsbesluiten.

Afdeling 3.
Steunintensiteit


Art. 23.
De steunintensiteit wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten van de opleiding.
De Vlaamse Regering kan de opleidingskosten, vermeld in [artikel 31, punt 2 en 3,] van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening in aanmerking nemen.

Art. 24.
De Vlaamse Regering kan opleidingssteun verlenen voor [...] opleidingen. De maximale steunintensiteit wordt bepaald in [artikel 31, punt 4 en 5,] van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.