Art. 21.
De werknemers, vermeld in [artikel 2, punt 3, 4 en 99,] van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, kunnen door de Vlaamse Regering als kwetsbare, uiterst kwetsbare of gehandicapte werknemers in aanmerking genomen worden.