Afdeling 3.
Steunintensiteit


Art. 23.
De steunintensiteit wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten van de opleiding.
De Vlaamse Regering kan de opleidingskosten, vermeld in [artikel 31, punt 2 en 3,] van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening in aanmerking nemen.

Art. 24.
De Vlaamse Regering kan opleidingssteun verlenen voor [...] opleidingen. De maximale steunintensiteit wordt bepaald in [artikel 31, punt 4 en 5,] van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.