Art. 23.
De steunintensiteit wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten van de opleiding.
De Vlaamse Regering kan de opleidingskosten, vermeld in [artikel 31, punt 2 en 3,] van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening in aanmerking nemen.