Art. 24.
De Vlaamse Regering kan opleidingssteun verlenen voor [...] opleidingen. De maximale steunintensiteit wordt bepaald in [artikel 31, punt 4 en 5,] van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.