Art. 26.
De steunintensiteit wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten.
De Vlaamse Regering bepaalt de in aanmerking komende kosten en de steunintensiteit.
De Vlaamse Regering bepaalt in welke mate er cumulatie van steun is toegelaten, ongeacht de bron en in welke vorm ook verleend, met betrekking tot dezelfde kosten.