Art. 40.
De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen van terugvordering met behoud van de toepassing van de bepalingen in de wet van 16†mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, [de Vlaamse Codex OverheidsfinanciŽn van 29†maart 2019] en de wet van 7†juni 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31†mei 1933 betreffende de verklaringen te doen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen van elke aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste zijn van de Staat.
De Vlaamse Regering bepaalt de intrestvoet die in geval van terugvordering verschuldigd is.
De Vlaamse Regering bepaalt de termijnen waarbinnen de feiten die aanleiding geven tot terugvordering, zich moeten voordoen, en de termijn waarin ze de steun kan terugvorderen.
[Dit artikel is niet van toepassing op hoofdstuk†6/1.]