Art. 8.2.5.
In afwijking van art. 2.3.19, § 1, verleent de elektriciteitsdistributienetbeheerder, in geval van congestie, tot en met 30 juni 2021 bij voorrang toegang aan installaties die elektriciteit produceren op basis van hernieuwbare energiebronnen.